Ontwikkeling Small Villa's in de gemeente Meppel

- Oktober 2018 eerste gesprekken met toenmalig wethouder Roelof Pieter Koning betreffende kleiner wonen en het concept Small Villa's.

- 4 november 2019. Verzoek ingediend bij Gemeente Meppel om medewerking te verlenen aan het realiseren van 17 Small Villa's

- 24 juni 2020. Gemeente Meppel, Burgemeester en Wethouders zijn bereid in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan
het initiatief voor het bouwen van Small Villa's.

- November 2021 aangepaste tekeningen 2 typen Small Villa's gereed

- 9 februari 2022 tekenden wethouder Robin van Ulzen en de heren Jan Heddema en Ewald Spijker van HESP Projectontwikkeling een intentieovereenkomst voor de bouw van 25 Small Villa’s. (Foto Daan Prest).
 


- Juli 2022 voorlopig stedenbouwkundig plan Small Villa's gereed.

- November 2022 thema avond ontwikkeling wijk Nieuwveense Landen
 


- December 2022 start verkoopgereed maken

- Februari 2023 uitwerking Koop- en Realisatie Overeenkomst met de gemeente Meppel

- Maart 2023. Sonderingen op locatie Small Villa's uitgevoerd door Koops grondmechanica
 


- Februari 2024. Nieuwbouw Boshoven gestart. Meer info? Ga naar website Gemeente Meppel.
De grond wordt bouwrijp gemaakt voor ondermeer 28 Small Villa´s.

 


Gemeente Meppel op haar website over deelgebied Boshoven in de nieuwe wijk Nieuwveense landen. "Boshoven is een ontspannen groene buurt en vormt een onderdeel van het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. De bestaande bosschages, singels en boerderijen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in de coulissewerking van het landschap te voegen. Binnen Boshoven is er ruimte voor verschillende architectuurstijlen en afwijkende maatvoering van bebouwing. Denk aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep burgers in gezamenlijkheid hun eigen woning bouwen of een initiatief als Small villa’s".

Gemeente Meppel