Graag werken wij met vooruitstrevende gemeenten en particulieren met bouwgrond

De wijk Small Villa’s Boshoven in Meppel is een totaalconcept van wonen, thuiswerken en ontspanning in harmonie met natuur en landschap. De vrijstaande woningen hebben voldoende vierkante meters woonoppervlakte om uiterst comfortabel te wonen, de tuinen zijn bescheiden qua grootte, maar het aanvullende openbaar groen is flink. Het park is landschappelijk- en duurzaam ingericht. Nieuwe en bestaande natuur- en landschapselementen zijn in het inrichtingsplan geïntegreerd.

”Wij werken aan een gezonde leefomgeving en richten ons dus niet op het maximale aantal woningen welke in een gebied gebouwd kunnen worden. Gelukkig hebben we met de Gemeente Meppel een partner gevonden die in deze gedachte mee wil gaan”.

Small Villa's Boshoven (Meppel)

Meer informatie betreffende Small Villa's in Boshoven Meppel? Klik op onderstaande links.

De woningen en het gehele inrichtingsplan worden onder architectuur gebouwd. Uiteraard gasloos, nagenoeg energieneutraal en desgewenst volledig energieneutraal.

Voorverkoop aanstaande

 

Stedenbouwkundig plan Boshoven

Woningtypen

Prijzen vrij op naam

In de media

Gemeente Meppel op haar website over deelgebied Boshoven in de nieuwe wijk Nieuwveense landen. "Boshoven is een ontspannen groene buurt en vormt een onderdeel van het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. De bestaande bosschages, singels en boerderijen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in de coulissewerking van het landschap te voegen. Binnen Boshoven is er ruimte voor verschillende architectuurstijlen en afwijkende maatvoering van bebouwing. Denk aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep burgers in gezamenlijkheid hun eigen woning bouwen of een initiatief als Small villa’s".

Gemeente Meppel