Small Villas


Inrichtingsplan Small Villa's Boshoven Meppel

Het woonmilieu 'Boshoven' in de nieuwbouw wijk Nieuwveense Landen in Meppel, is een opzichzelf staande ontspannen groene buurt die opgaat in het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. Bestaande bosschages, singels en woningen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in het landschap te voegen. Vanuit het landschap, onttrekt de Boshof zich enigszins aan het beeld en daarmee kan de buurt ook langzaam in de tijd ontwikkelen. Onderdeel van Boshoven zijn 4 clusters met Small Villa's in een parkachtige setting.

Voor locatie zie Google maps

Tekening stedenbouwkundig plan 25 small villa's wijk Boshoven in Meppel (B+O en Royal Haskoning)


Schetsontwerp verkaveling Small Villa's, als onderdeel van het ruimtelijk raamwerk Boshoven, van Royal Haskoning DHV Nederland B.V in opdracht van de Gemeente Meppel én op basis van het concept Small Villa's van Hesp Projectontwikkeling.
 

Toelichting Stedenbouwkundig plan Boshoven

De wijk Small Villa’s Boshoven in Meppel is een totaalconcept van wonen, thuiswerken en ontspanning in harmonie met natuur en landschap. De vrijstaande woningen hebben voldoende vierkante meters woonoppervlakte om uiterst comfortabel te wonen, de tuinen zijn bescheiden qua grootte, maar het aanvullende openbaar groen is flink. Het park is landschappelijk- en duurzaam ingericht. Nieuwe en bestaande natuur- en landschapselementen zijn in het inrichtingsplan geïntegreerd.

Het voorlopig stedenbouwkundig plan is nagenoeg uitgekristalliseerd maar met specifieke individuele wensen kan nog rekening gehouden worden.

- 4 hofjes / clusters vormen ieder een eigen woongemeenschap waarbij in zijn totaliteit verbinding en samenhang is gecreëerd door schelpenpaadjes en gemeenschappelijk openbaar groen in een parkachtige setting.
- In beginsel zijn er zo min mogelijk erfafscheidingen. Erfafscheidingen zijn natuurlijk (bomen, struiken en hagen).
- Bij de positionering van de woningen op de kavels is zo goed mogelijk rekening gehouden met een zonnige tuin en een zo goed mogelijke stand van de zonnepanelen.
- Parkeren. 2 voertuigen per woning waarvan 1 op eigen erf. Parkeren andere voertuigen in de parkeerkoffers. Parkeerkoffers zijn omringd door hagen. SVP geen voertuigen voor de deur.
- Groen aan de straatzijden is aangelegd en wordt onderhouden.
- Bouwen (uitbouw, carport, vergroten berging, tuinhuis, e.d.) is mogelijk binnen aangegeven bouwvlakken. Kleuren- en materialencombinaties zijn opgenomen in koopcontract woning. Voorgaande is van belang voor het waarborgen van de kwaliteit van wonen, aanzicht en uitstraling van de wijk als geheel voor nu en in de toekomst.
- Plaatsing afvalcontainers bij de woningen achter de berging, dus niet zichtbaar vanaf de straatzijde. Lediging bij invalsweg en rondweg Boshoven.
- De oppervlakten in m2 van de verschillende percelen zijn indicaties.
- Een greppel en het doortrekken van een sloot vormen o.a. de afscheiding van de Small Villawijk met de Steenwijkerstraatweg en overig Boshoven.
- De maximum snelheid op de Steenwijkerstraatweg wordt teruggebracht naar 60 km per uur.
- De Small Villa's liggen op 8 minuten fietsen van het centrum en 13 minuten fietsen van het treinstation.

Gemeente Meppel op haar website over deelgebied Boshoven in de nieuwe wijk Nieuwveense landen. "Boshoven is een ontspannen groene buurt en vormt een onderdeel van het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. De bestaande bosschages, singels en boerderijen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in de coulissewerking van het landschap te voegen. Binnen Boshoven is er ruimte voor verschillende architectuurstijlen en afwijkende maatvoering van bebouwing. Denk aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep burgers in gezamenlijkheid hun eigen woning bouwen of een initiatief als Small Villa’s".
 

 

Disclaimer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesp Projectontwikkeling bv. Concepten en ontwerpen, zoals o.a. woontypen, stedenbouwkundige plannen en het Concept Small Villa's, zijn auteursrechtelijk beschermd. Aan mogelijke fouten of onjuistheden in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.