Small Villas

Small Villa's Meppel

Goed nieuws! Er zijn nieuwe ontwikkelingen rondom de ‘Small Villa’s’ in Meppel.  Dit project heeft de naam gekregen ‘Mooi Boshoven’ en de website www.mooiboshoven.nl staat nu live! Wil je niets missen van deze ontwikkeling? Op de projectwebsite van Mooi Boshoven kun je een account aanmaken en je aanmelden voor de nieuwsbrief, wij houden je graag op de hoogte.
 


Small Villa's

Nederland heeft veel eengezinswoningen gebouwd. Passende en kwalitatief hoogwaardige woningen voor met name 1- en 2-persoons huishoudens zijn schaars. Hesp wil een doorstroming op gang brengen van één- en twee persoons huishoudens in grotere (eengezins)woningen naar kleinere, maar uiterst hoogwaardige wooneenheden. De bouw van extra ééngezinswoningen in Nederland is dan wellicht niet eens nodig. Overall doelstelling; compacter bouwen en minder beslag leggen op de beperkte ruimte die in Nederland voor handen is en behoud van ons prachtige platteland.

Een cluster van Small Villa’s is een totaalconcept van wonen, thuiswerken en ontspanning in harmonie met natuur en landschap. De vrijstaande woningen hebben voldoende vierkante meters woonoppervlakte om uiterst comfortabel te wonen, de tuinen zijn bescheiden qua grootte, maar het aanvullende openbaar groen is flink. Het park is landschappelijk- en duurzaam ingericht. Nieuwe en bestaande natuur- en landschapselementen zijn in het inrichtingsplan geïntegreerd.

Met Small Housing richten wij ons in beginsel op 1- en 2-persoons huishoudens met als woontypen Small Villa’s, Small Bungalows en Small Town Houses, al dan niet levensloopgeschikt. (Maar uiteraard is iedere vorm van huishouden welkom).

Nieuwbouw project Meppel. Overeenkomst getekend door Robin van Ulzen en Ewald Spijker  en Jan Heddema voor de bouw 25 small villas in Meppel

Op woensdag 9 februari 2022 ondertekenden wethouder Robin van Ulzen (midden) van de gemeente Meppel en de heren Jan Heddema (rechts) en Ewald Spijker (links) van HESP Projectontwikkeling een intentieovereenkomst voor de bouw van maximaal 25 Small Villa’s. Met het sluiten van de intentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over de realisatie van het woonconcept Small Villa's. (Foto: Daan Prest).

15 februari 2024. Gemeente Meppel op haar website: "Bouw Boshoven is gestart".