Small Villa's

Nederland heeft veel eengezinswoningen gebouwd. Passende en kwalitatief hoogwaardige woningen voor met name 1- en 2-persoons huishoudens zijn schaars. Hesp wil een doorstroming op gang brengen van één- en twee persoons huishoudens in grotere (eengezins)woningen naar kleinere, maar uiterst hoogwaardige wooneenheden. De bouw van extra ééngezinswoningen in Nederland is dan wellicht niet eens nodig. Overall doelstelling; compacter bouwen en minder beslag leggen op de beperkte ruimte die in Nederland voor handen is en behoud van ons prachtige platteland.

Een cluster van Small Villa’s is een totaalconcept van wonen, thuiswerken en ontspanning in harmonie met natuur en landschap. De vrijstaande woningen hebben voldoende vierkante meters woonoppervlakte om uiterst comfortabel te wonen, de tuinen zijn bescheiden qua grootte, maar het aanvullende openbaar groen is flink. Het park is landschappelijk- en duurzaam ingericht. Nieuwe en bestaande natuur- en landschapselementen zijn in het inrichtingsplan geïntegreerd.

”Wij werken aan een gezonde leefomgeving en richten ons dus niet op het maximale aantal woningen welke in een gebied gebouwd kunnen worden. Gelukkig hebben we met de Gemeente Meppel een partner gevonden die in deze gedachte mee wil gaan”.

Met Small Housing richten wij ons in beginsel op 1- en 2-persoons huishoudens met als woontypen Small Villa’s, Small Bungalows en Small Town Houses, al dan niet levensloopgeschikt. (Maar uiteraard is iedere vorm van huishouden welkom).

Nieuwbouw project Meppel. Overeenkomst getekend door Robin van Ulzen en Ewald Spijker  en Jan Heddema voor de bouw 25 small villas in Meppel

Op woensdag 9 februari 2022 ondertekenden wethouder Robin van Ulzen (midden) van de gemeente Meppel en de heren Jan Heddema (rechts) en Ewald Spijker (links) van HESP Projectontwikkeling een intentieovereenkomst voor de bouw van maximaal 25 Small Villa’s. Met het sluiten van de intentieovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over de realisatie van het woonconcept Small Villa's. (Foto: Daan Prest).

15 februari 2024. Gemeente Meppel op haar website: "Bouw Boshoven is gestart".

Gemeente Meppel op haar website over deelgebied Boshoven in de nieuwe wijk Nieuwveense landen. "Boshoven is een ontspannen groene buurt en vormt een onderdeel van het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. De bestaande bosschages, singels en boerderijen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in de coulissewerking van het landschap te voegen. Binnen Boshoven is er ruimte voor verschillende architectuurstijlen en afwijkende maatvoering van bebouwing. Denk aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep burgers in gezamenlijkheid hun eigen woning bouwen of een initiatief als Small Villa’s".