Concept Small Villa's
Gasloos, all-electric, energieneutraal en label A+++

Een Villa is een landelijk gelegen, vrijstaand groot woonhuis met een woonoppervlakte van 200 m2 of meer. Een Small Villa is een hoogwaardige vrijstaande woning, teruggebracht tot de essentie om uiterst comfortabel te wonen. Enkele kenmerken van een Small Villa; een vrijstaande woning in een parkachtige setting, directe toegang tot tuin, bescheiden maar praktisch terras, een heerlijke zonnige tuin, voldoende ruimte voor BBQ en om vrienden en familie te ontvangen, één prima slaapkamer en minimaal 1 extra vertrek voor bijvoorbeeld werken of logés, luxe keuken en badkamer op een uitgekiend aantal vierkante meters, parkeerplaats voor minimaal 1 auto op eigen terrein, natuurinclusief bouwen en uiteraard zijn de woningen gasloos en energieneutraal.

Een cluster van Small Villa's is een totaalconcept van wonen, thuiswerken en ontspanning in harmonie met natuur en landschap. De vrijstaande woningen hebben voldoende vierkante meters woonoppervlakte om uiterst comfortabel te wonen, de tuinen zijn bescheiden qua grootte, maar het aanvullende openbaar groen is flink. Het park is landschappelijk- en duurzaam ingericht. Nieuwe en bestaande natuur- en landschapselementen zijn in het inrichtingsplan geïntegreerd.

De benaming Small Villa's wordt veelvuldig geassocieerd met Tiny Houses. Dit is niet correct. Met Small Villa's vullen wij de bovenkant in van "kleiner wonen". De woonoppervlakte van nieuwbouw appartementen worden al 10-tallen jaren kleiner en kleiner. Oorzaken hiervan zijn overduidelijk het groeiend aantal één- en twee-persoonshuishoudens en de beperkte ruimte die we met elkaar hebben. Het concept Tiny Houses is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Klein en oorspronkelijk vooral mobiel wonen op ca. 30 m2. Met Small Housing richten wij ons primair op 1- en 2-persoons huishoudens met als woontypen:
- Small Villa’s. Woonopp. ca. 75 – 105 m2 en een perceel tot 220 m2.
- Small Bungalows (al dan niet levensloopgeschikt). Woonopp. ca 54 - 85 m2 en een perceel tot 170 m2
- Small Town Houses. Vrij staande of geschakelde woningen. Woonopp. ca 54 - 75 m2 en een perceel tot 115 m2

Bij Hesp wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van Small Townhouses en levensloopgeschikte Small Bungalows.

Markt, trends en ontwikkelingen algemeen

1. Woningtekort is groot
2. Trend naar kleiner wonen, meer thuiswerken, levensloopbestendigheid
3. Leven met minder spullen, kleinere voetafdruk, minder woonzorgen
4. Meer vrijheid, meer ruimte voor andere zaken
5. Natuurinclusief bouwen
6. Aantal 1-persoons en 2-persoonshuishouden blijft groeien
7. Aantal huishoudens in Nederland ca. 8 miljoen.
Hiervan vormt 38 % een 1-persoons huishouden en 34 % een 2-persoons huishouden
66 % van alle woningen zijn eengezinswoningen
8. Een grote groep wil doorstromen naar wat kleiner wonen, maar hoogwaardig aanbod is beperkt
9. Gasloos, all-electric en energieneutraal


"Nederland heeft veel eengezinswoningen gebouwd. Passende woningen voor met name 1- en 2-persoons huishoudens zijn schaars".

Disclaimer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesp Projectontwikkeling bv. Concepten en ontwerpen, zoals o.a. woontypen, stedenbouwkundige plannen en het Concept Small Villa's, zijn auteursrechtelijk beschermd. Aan mogelijke fouten of onjuistheden in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.