3D visualisatie en kleurstellingen

Onderstaand 3D beelden van modellen de Turf en de Klaver getoond zonder mogelijke opties als carport, frans balkon, etc. Voor een overzicht van alle opties ga naar  de Turf en de Klaver.

Nieuwbouw  25 Small Villa's Boshoven in Meppel 3d visualisaties. Tekening B+O architecten
Artist impressions Nieuwbouw  25 Small Villa's Boshoven in Meppel 3d visualisaties


Bovenstaand model de Turf in de kleuruitvoering A4 met gevelstenen rood bond en gevelhoutwerk smokey black.
 

Nieuwbouw  25 Small Villa's Boshoven in Meppel 3d visualisaties. Tekening B+O architecten
Artist impressions Nieuwbouw  25 Small Villa's Boshoven in Meppel 3d visualisaties


Bovenstaand model de Klaver in de kleuruitvoering A1 met gevelstenen antraciet en gevelhoutwerk misty grey.


Kleurstellingen Small Villa's

In het inrichtingsplan zijn 2 typen woningen opgenomen. Modellen Turf (A) en Klaver (B). Beide modellen zijn uitgewerkt in 5 kleurencombinaties.
 

Omgevingskleuren Boshoven. Veel groen

 De Turf 
A1. Antraciet en Misty Grey
A2. Rood bond en Misty Grey
A3. Bronsgroen en Misty Grey
A4. Rood bond en Smokey Black
A5. Bronsgroen en Smokey Black 

 De Klaver 
B1. Antraciet en Misty Grey
B2. Rood bond en Misty Grey
B3. Bronsgroen en Misty Grey
B4. Rood bond en Smokey Black
B5. Bronsgroen en Smokey Black   

  Tuinzijde en straatzijde de Turf en de Klaver in 5 kleurencombinaties   
 

 

Bovenstaande 3D beelden gemaakt door B+O Archtecten  
 

 
Bovenstaande 3D beelden gemaakt door B+O Archtecten
 

Omgevingskleuren Boshoven. Veel groen


Let op! Bovenstaande afbeeldingen zijn kleurindicaties. Kleuren verschillen op vrijwel ieder beeldscherm.

Omgevingskleuren Boshoven. Veel groen


Disclaimer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hesp Projectontwikkeling bv. Concepten en ontwerpen, zoals o.a. woontypen, stedenbouwkundige plannen en het Concept Small Villa's, zijn auteursrechtelijk beschermd. Aan mogelijke fouten of onjuistheden in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.